O nas

Kdo smo?

Inovativnost in 'out of the box' rešitve.

Smo inovativno podjetje, ki združuje znanja z različnih medijskih področij, ustvarja nove medijske produkte z visoko dodano vrednostjo in optimizira obstoječe produkte ne glede na pozicijo naših strank v medijskem okolju. Nastali smo iz želje po profesionalizaciji medijskih aktivnosti, ki temelji na poglobljenem poznavanju trga in najboljših globalnih praks na področju strateškega svetovanja in upravljanja. Naše storitve slonijo na poglobljenih raziskavah trga in nepristranskih meritvah vrednosti medijskih projektov.

Kaj počnemo?

Optimizacija in oblikovanje medijskih produktov.

Svetujemo pri oblikovanju in optimizaciji vrednosti medijskih produktov, upravljamo z njihovo izvedbo, raziskujemo vse segmente medijskega trga in merimo učinkovitost medijskih projektov. Predvsem pa oblikujemo nove medijske produkte, ker brez njih ni mogoče ustvarjati konkurenčnih prednosti na zasičenem medijskem trgu. Izhajamo iz prepričanja, da je potrebno izstopiti iz utečenih načinov razmišljanja in oblikovati nove medijske paradigme, ki bodo pritegnile vse uporabnike medijskih storitev. Naše 'out of the box' rešitve omogočajo optimizacijo stroškov in maksimizacijo vrednosti vsem deležnikom medijskega trga.

Kdo sodeluje z nami?

Z najboljšimi spreminjamo medijski trg.

Vsi ključni deležniki medijskega okolja - lastniki medijskih pravic (organizatorji dogodkov, športne zveze, klubi, posamezniki), sponzorji, oglaševalci in sami mediji – ki delijo mnenje, da je medijski posel preveč resna zadeva, da bi ga prepustili subjektivnim odločitvam. Predvsem pa tisti, ki želijo narediti kvalitativni preskok v svojem poslovanju, pridobiti odločno prednost pred konkurenco na področju svojega medijskega udejstvovanja, natančno opredeliti vrednost svojih vlaganj v medijski trg preden se odločijo za investicijo in dobiti objektivno in nepristransko informacijo o finančnih in komunikacijskih učinkih svojih medijskih operacij.