Meritve izpostavljenosti in valvacija

Meritve medijske izpostavljenosti

Poleg klasičnih analiz gledanosti programov in učinkovitosti oglaševanja na osnovi podatkov AGB Nielsen, EIDOS prvi v Sloveniji in v širši regiji ponuja računalniško podprto merjenje izpostavljenosti sponzorskih logotipov v televizijskih programih, ki omogoča pridobivanje objektivnih podatkov o času, velikosti in kontekstu izpostavljenosti sporočil.

Več...

 

Valvacija

Sestavni del teh analiz je tudi valvacija - finančno vrednotenje rezultatov sponzorske izpostavljenosti, ki je ključnega pomena za planiranje in upravljanje sponzorstev tako za imetnike sponzorskih pravic (zveze, klube, organizatorje dogodkov, posameznike) kot za sponzorje. Brez valvacije ni povratne informacije o doseženih ciljih, brez tega pa ni mogoče izvajati korektivne aktivnosti ali planirati novih sponzorskih projektov. Vsako pravo sponzorstvo je investicija, ki mora biti natančno finančno ovrednotena, enako kot morajo biti ovrednoteni kriteriji uspešnosti njene realizacije.

Več...

 

ROI in ROO poročila

Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljamo ROI in ROO analize za sponzorje in lastnike sponzorskih pravic (končna poročila o finančnih učinkih in realizaciji ciljev sponzorstva), ki vključujejo valvacijo celotnega sklopa pravic, ki jih je sponzor pridobil v sponzorski pogodbi. ROI in ROO poročila ponujajo sponzorjem zanesljive in nepogrešljive informacije o finančnih in drugih komunikacijskih učinkih sponzorstva, ki so ključnega pomena za suvereno odločanje o nadaljevanju, spremembi pogodbe ali njeni morebitni prekinitvi in iskanju novega sponzorstva. Po drugi strani so poročila pomembno vodilo lastnikom sponzorskih pravic za določanje prave cene in pravega obsega pravic, ki jih ponujajo.

Več...