Meritve medijske izpostavljenosti

Poleg klasičnih analiz gledanosti programov in učinkovitosti oglaševanja na osnovi podatkov AGB Nielsen, EIDOS prvi v Sloveniji in v širši regiji ponuja računalniško podprto merjenje izpostavljenosti sponzorskih logotipov v televizijskih programih, ki omogoča pridobivanje objektivnih podatkov o času, velikosti in kontekstu izpostavljenosti sporočil (solus/non-solus izpostavljenost, večkratna sočasna izpostavljenost, kvaliteta izpostavljenosti itn). Analiza izpostavljenosti se opravlja s pomočjo računalniške platforme MagellanTM, vodilnega svetovnega sistema za tovrstno analizo, ki samodejno analizira izpostavljenost logotipov v televizijskih programih.

Pridobljeni podatki so namenjeni tako organizatorjem dogodkov in lastnikom medijskih pravic kot sponzorjem in agencijam, ki upravljajo s sponzorskimi projekti v imenu sponzorjev. Združeni s podatki o gledanosti programov in cenami oglaševalskega časa v analiziranih programih, pridobljeni podatki ponujajo zanesljivo informacijo o dejanski vrednosti televizijske izpostavljenosti sponzorskega sporočila, ki lastnikom sponzorskih pravic omogoča vpogled v medijsko vrednost njihovega sponzorskega inventorija in jim daje možnost določanja realne tržne cene posameznega dela inventorija, sponzorjem pa informacijo o povračilu njihovih vlaganj v sponzorstvo dogodka.

Izpostavljenost logotipov se analizira na različnih, za to predvidenih površinah (LED ali statični panoji ob igrišču, 3D oglasne površine, ozadja za intervjuje, oblačila, product placement objekti, televizijska grafika itn.). Minimalna velikost zaznanega logotipa je 0,1% velikosti zaslona, program zaznava tudi logotipe pod različnimi horizontalnimi in/ali vertikalnimi koti. Magellan ponuja tudi številne možnosti poročanja o izpostavljenosti, ki se lahko prilagodijo zahtevam naročnika. Poročila vključujejo tudi celoten video arhiv analiziranih programov.