ROI in ROO poročila

Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljamo ROI in ROO analize za sponzorje in lastnike sponzorskih pravic (končna poročila o finančnih učinkih in realizaciji ciljev sponzorstva), ki vključujejo valvacijo celotnega sklopa pravic, ki jih je sponzor pridobil v sponzorski pogodbi. ROI in ROO poročila ponujajo sponzorjem zanesljive in nepogrešljive informacije o finančnih in drugih komunikacijskih učinkih sponzorstva, ki so ključnega pomena za suvereno odločanje o nadaljevanju, spremembi pogodbe ali njeni morebitni prekinitvi in iskanju novega sponzorstva. Po drugi strani, poročila so pomembno vodilo lastnikom sponzorskih pravic za določanje prave cene in pravega obsega pravic, ki jih ponujajo.