Raziskave

Za lastnike sponzorskih pravic

Pridobivanje operativnih informacij o referenčnem trgu je ključnega pomena za imetnike sponzorskih pravic, ki želijo optimizirati svojo ponudbo in utrditi tržni položaj v odnosu do konkurenčnih ponudnikov. Celostna analiza sponzorskega inventorija lastnikom sponzorskih pravic omogoča suveren nastop na trgu in iskanje novih priložnosti za povečanje prihodkov. Tovrstne analize sponzorjem ponujajo zanesljive podatke o potencialni uspešnosti investicije v sponzorstvo pred podpisom sponzorske pogodbe (izbire sponzorskega projekta) in zagotavljajo suvereno odločanje o izbiri sponzorstva. Po drugi strani so analize pomembno vodilo lastnikom sponzorskih pravic za določanje prave cene in pravega obsega pravic, ki jih ponujajo.

Več...

 

Za sponzorje

Naše 'globinske' raziskave sponzorjem ponujajo informacije, ki omogočajo kakovostnejše odločitve o obstoječih in bodočih sponzorstvih, od analiz vrednosti posameznih projektov do analiz konkurenčnega trga in drugih raziskav, prilagojenih specifičnim potrebam sponzorja:

Več...

 

Za oglaševalce

Raziskave, ki jih opravljamo za oglaševalce, ponujajo ključne informacije, ki omogočajo optimizacijo oglaševalskih proračunov, od analiz konkurenčnega trga in poglobljene analize gledanosti dopost-buy analiz posameznih programov ali programskih sklopov.

Več...

 

Za medije

Za medije opravljamo široko paleto raziskav medijskega trga, od globalnih konkurenčnih analiz do analiz optimalnega umeščanja posameznih vsebin v programsko shemo.

Več...