Tržne raziskave za lastnike sponzorskih pravic

Pridobivanje operativnih informacij o referenčnem trgu je ključnega pomena za imetnike sponzorskih pravic, ki želijo optimizirati svojo ponudbo in utrditi tržni položaj v odnosu do konkurenčnih ponudnikov. Celostna analiza sponzorskega inventorija lastnikom sponzorskih pravic omogočasuveren nastop na trgu in iskanje novih priložnosti za povečanje prihodkov. Tovrstne analize sponzorjemponujajo zanesljive podatke o potencialni uspešnosti investicije v sponzorstvo pred podpisom sponzorske pogodbe (izbire sponzorskega projekta) in zagotavljajo suvereno odločanje o izbiri sponzorstva. Po drugi strani so analize pomembno vodilo lastnikom sponzorskih pravic za določanje prave cene in pravega obsega pravic, ki jih ponujajo.

Med drugim, lastnikom sponzorskih …

 

  • Analiza konkurenčnega trga
  • Vrednotenje lastnega inventorija in inventorija tržnih tekmecev
  • Optimizacija lastnega sponzorskega inventorija
  • Priprava konkurenčnih sponzorskih ponudb
  • Podpora pri trženju sponzorskih pravic, od analize trga in tržne segmentacije do iskanja primernih partnerjev