Tržne raziskave za medije

Za medije opravljamo široko paleto raziskav medijskega trga, od globalnih konkurenčnih analiz do analiz optimalnega umeščanja posameznih vsebin v programsko shemo.