Tržne raziskave za oglaševalce

Raziskave, ki jih opravljamo za oglaševalce, ponujajo ključne informacije, ki omogočajo optimizacijo oglaševalskih proračunov, od analiz konkurenčnega trga in poglobljene analize gledanosti do post-buy analiz posameznih programov ali programskih sklopov.