Tržne raziskave za sponzorje

Naše 'globinske' raziskave sponzorjem ponujajo informacije, ki omogočajo kakovostnejše odločitve o obstoječih in bodočih sponzorstvih, od analiz vrednosti posameznih projektov do analiz konkurenčnega trga in drugih raziskav, prilagojenih specifičnim potrebam sponzorja:

 

  • Benchmark analize konkurenčnih sponzorskih portfeljev in porabe konkurentov
  • Optimizacija sedanjih in načrtovanih stroškov
  • Iskanje novih možnosti s ciljem doseganja optimalnih ciljev
  • Ocenjevanje novih priložnosti pri obstoječih ali novih sponzorskih projektih
  • Razvoj aktivacijskih strategij, ki so usklajene s cilji sponzorstva