Svetovanje

Strateško svetovanje za lastnike sponzorskih pravic

Izhajamo iz trdnega prepričanja, da je vsaki sponzorski produkt (dogodek ali serija dogodkov) enkraten. Preden ga začnemo oblikovati, opravimo poglobljeno analizo inventorija in ga realno ovrednotimo v vseh njegovih delih. V naslednjem koraku pripravimo optimalno strukturo sponzorskih paketov ter medijski, produkcijski in komercialni format dogodka. Na tej osnovi oblikujemo ponudbo in strategijo prodaje.

Več...

 

Strateško svetovanje za sponzorje

Brez celovitega in poglobljenega vpogleda v komunikacijske cilje podjetja na eni strani ter sponzorski in  medijski trg na drugi strani ni mogoče dosegati optimalnih komunikacijskih učinkov.
Vsako sponzorstvo lahko vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsaki cilj je treba dotočiti ciljno javnost, kriterije uspešnosti in časovni okvir izvedbe postavljenih ciljev. EIDOS je razvil celovito metodologijo za strateško upravljanje sponzorskih projektov, ki omogoča doseganje optimalnih komunikacijskih učinkov sponzorstev in racionalizacijo stroškov nakupa sponzorskih pravic in njihove aktivacije.

Več...

 

Strateško svetovanje za oglaševalce

Bogate izkušnje na različnih področjih medijske komunikacije (sponzorstva, oglaševanje v velikih dogodkih, komercialno formatiranje sponzorskih produktov, aktivacije sponzorskih pravic) nam omogočajo optimizacijo učinkov in stroškov oglaševanja skozi povezovanje z drugimi komunikacijskimi orodji.

Več...

 

Strateško svetovanje za medije

Brez oblikovanja novih produktov in novih formatov ni mogoče ustvarjati konkurenčnih prednosti na zasičenem medijskem trgu. Za to je potrebno izstopiti iz utečenih načinov razmišljanja in oblikovati nove programske paradigme, ki bodo pritegnile tako gledalce kot oglaševalce. Naše 'out of the box' rešitve medijem omogočajo optimizacijo gledanosti in posledično maksimizacijo realizacije iz naslova prodaje komercialnega časa pri medijskih produktih, za katere so pridobili programske pravice.

Več...