Strateško svetovanje za lastnike sponzorskih pravic

Izhajamo iz trdnega prepričanja, da je vsak sponzorski produkt (dogodek ali serija dogodkov) enkraten in da zahteva poseben premislek in primerno obravnavo. Preden ga začnemo oblikovati, opravimo poglobljeno analizo inventorija in ga realno ovrednotimo v vseh njegovih delih. V naslednjem korakupripravimooptimalno strukturo sponzorskih paketov ter medijski, produkcijski in komercialni format dogodka. Na tej osnovi oblikujemo ponudbo in strategijo prodaje.

 

EIDOS ponuja celostno podporo imetnikom sponzorskih pravic (zveze, klubi, organizatorji dogodkov, posamezniki) Ta obsega vrsto storitev, ki se začnejo z neodvisno in nepristransko analizo vrednosti sponzorskih pravic in oblikovanjem konkurenčnih sponzorskih ponudb, končajo pa s podporo pri aktivaciji pravic in poročanjem o njihovi realizaciji za sponzorje. Dolgoletne izkušnje na tem področju zagotavljajo oblikovanje kvalitetnih in konkurenčnih sponzorskih produktov, njihovo medijsko, marketinško in produkcijsko formatiranje ter najvišjo kakovostno raven podpore pri upravljanju s prodajo sponzorskih pravic in realizaciji obveznosti do sponzorjev.

 

Naš pristop temelji na celostnih rešitvah za optimalno distribucijo medijskih pravic in posledični optimizaciji vrednosti sponzorskih pravic, ki so med sabo tesno povezane.

 

Pri tem poudarjamo pomen optimizacije medijske produkcije, ki je prek preudarnega produkcijskega formatiranja in upravljanja ključnega pomena za uspešno realizacijo sponzorskih pravic. Lastniki sponzorskih pravic vse pogosteje sami prevzemajo medijsko produkcijo svojih dogodkov s ciljem, da ohranijo poln nadzor nad medijsko pojavnostjo dogodka in na ta način maksimirajo vrednost sponzorskih pravic.