Strateško svetovanje za medije

Brez oblikovanja novih produktov in novih formatov ni mogoče ustvarjati konkurenčnih prednosti na zasičenem medijskem trgu. Za to je potrebno izstopiti iz utečenih načinov razmišljanja in oblikovati nove programske paradigme, ki bodo pritegnile tako gledalce kot oglaševalce. Naše 'out of the box' rešitve medijem omogočajo optimizacijo gledanosti in posledično maksimizacijo realizacije iz naslova prodaje komercialnega časa pri medijskih produktih, za katere so pridobili programske pravice.

 

Medijem namenjamo širok spekter svetovalnih storitev, od poglobljenih analiz konkurenčnega okolja do analiz upravičenosti programskih nakupov, bodisi iz vidika možnosti njihovega refinanciranja bodisi iz vidika pridobivanja prednosti pred konkurenco.

 

Poseben poudarek je na strateškem programskem načrtovanju in oblikovanju novih medijskih produktov z močnim sponzorskim in oglaševalskim potencialom, ki temelji na poglobljenih raziskavah medijskega trga (predvsem na konkurenčni analizi) in raziskavah navad uporabnikov medija. Cilj svetovanja je ustvarjanje nove vrednosti za medije in optimizacija obstoječega komercialnega potenciala medija in/ali posameznih medijskih produktov.