Strateško svetovanje za oglaševalce

Bogate izkušnje na različnih področjih medijske komunikacije (sponzorstva, oglaševanje v velikih dogodkih, komercialno formatiranje sponzorskih produktov, aktivacije sponzorskih pravic) nam omogočajo optimizacijo učinkov instroškov oglaševanja skozi povezovanje z drugimi komunikacijskimi orodji.

 

Oglaševalcem ponujamo optimizacijo investicij v oglaševanje na podlagi podrobnih raziskav medijskega trga in medijskih produktov v povezavi s poglobljenimi analizami ciljnih skupin, ki jim je oglaševanje namenjeno. Začne in konča se pri strateškem načrtovanju tržnega komuniciranja, obsega pa vse vmesne faze oglaševalskega procesa - načrtovanje kampanij, načrtovanje optimalnega medijskega mixa in medijsko planiranje za vsako izbrano platformo. Pri tem na prvo mesto postavljamo integralni pristop do tržne komunikacije s ciljem doseganja optimalnih komunikacijskih ciljev skozi povezovanje oglaševanja z drugimi komunikacijskimi orodji (sponzorstvo, produktna promocija, odnosi z javnostmi, direktni marketing itn).