Strateško svetovanje za sponzorje

Brez celovitega in poglobljenega vpogleda v komunikacijske cilje podjetja na eni strani ter sponzorski in medijski trg na drugi strani ni mogoče dosegati optimalnih komunikacijskih učinkov.

Vsako sponzorstvo lahko vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je treba določiti ciljno javnost, kriterije uspešnosti in časovni okvir izvedbe postavljenih ciljev. EIDOS je razvil celovito metodologijo za strateško upravljanje sponzorskih projektov, ki omogoča doseganje optimalnih komunikacijskih učinkov sponzorstev in racionalizacijo stroškov nakupa sponzorskih pravic in njihove aktivacije.

 

Sponzorstvo je verjetno najbolj kompleksna oblika tržne komunikacije, ki združuje vse druge oblike tržnih komunikacij: odnose z javnostjo, oglaševanje, produktno promocijo, osebno prodajo, neposredno trženje, pospeševanje prodaje. Poleg tega, da omogoča realizacijo kompleksnega sklopa komunikacijskih in poslovnih ciljev (širši korporativni cilji, cilji povezani z blagovno znamko/produktom/storitvijo, prodajni cilji, medijski cilji itn,), omogoča tudi sočasno nagovarjanje različnih ciljnih skupin in prepletanje le-teh z izbranimi komunikacijskimi cilji na izbranih aktivacijskih aktivnostih.

 

Kvalitetno sponzorstvo vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je potrebno določiti ciljno javnost, potrebno je tudi določiti kriterije za uspešnost posameznega cilja ter časovni okvir njihove izvedbe.

 

EIDOS ponuja celostne rešitve za sponzorje, ki med drugim vsebujejo:

  • strateško načrtovanje sponzorskih aktivnosti,
  • podporo pri izbiri pravega sponzorstva (sponsor fit analiza)
  • evalvacijo sponzorskih ponudb
  • pripravo optimalnega sponzorskega načrta in proračuna, ki vključuje aktivnosti na področju aktivacije sponzorstva in povezovanja sponzorstva z drugimi oblikami tržne komunikacije (oglaševanje, odnosi z javnostmi, produktna promocija, neposredna prodaja itn.)
  • upravljanje s sponzorstvom in/ali sponzorskim portfeljem podjetja,
  • spremljanje realizacije in merjenje komunikacijske učinkovitosti sponzorstev