Upravljanje

Brez kakovostnega projektnega planiranja in upravljanja tudi najboljši medijski produkti ne dosegajo optimalnih medijskih in komercialnih učinkov. Izkušnje pri upravljanju z največjimi projekti z različnih vidikov njihove medijske pojavnosti (sponzorstvo, oglaševanje, produkcija itn.) vsem deležnikom medijske industrije (sponzorjem, lastnikom sponzorskih pravic, medijskem, oglaševalcem) zagotavljajo zanesljivo vodenje njihovih projektov s ciljem doseganja najvišje kakovosti ob optimalnih stroških.

 

Za lastnike sponzorskih pravic

Za sponzorje

Za oglaševalce

Za medije