Projektno upravljanje za lastnike sponzorskih pravic

Upravljanje sponzorskih projektov je sestavni del pogodbenih obveznosti, ki jih imajo imetniki sponzorskih pravic do svojih sponzorjev. Brez tega ni uspešnega sponzorstva in dolgoročnega partnerstva med imetnikom pravic in sponzorjem. Nabor sponzorskih pravic zahteva preudarno upravljanje s strani imetnika pravic in profesionalno podporo sponzorjem pri njihovem izvajanju in aktivaciji. Ta plat sponzorstva se prepogosto zanemarja in ne redko pripelje do točke, ko se sponzor odloči za prekinitev sodelovanja. EIDOS namenja lastnikom sponzorskih pravic vrsto rešitev, od projektnega planiranja do celostnega upravljanja odnosov s sponzorji.