Projektno upravljanje za sponzorje

Sponzorstvo kot najbolj kompleksna oblika tržne komunikacije zahteva preudarno planiranje in upravljanje, ki običajno presega zmožnosti marketinških oddelkov v podjetjih. Pravo sponzorstvo je investicija, ki mora biti natančno finančno ovrednotena, enako kot morajo biti določeni kriteriji uspešnosti njene realizacije. Lahko vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je potrebno določiti ciljno javnost, potrebno je tudi določiti kriterije za uspešnost posameznega cilja ter časovni okvir njihove izvedbe.

 

EIDOS je razvil originalno metodologijo upravljanja s sponzorstvi, obsega vse ključne elemente sponzorskega projekta:

 

  1. strateška analiza komunikacijskih ciljev sponzorja
  2. Pregled in evalvacija ponudb ter podrobna analiza potencialnih sponzorirancev
  3. Izdelava strateškega načrta posameznega sponzorskega projekta
  4. Aktivacijski načrt (vključno z izdelavo aktivacijskega proračuna) in povezava sponzorstva z drugimi komunikacijskimi orodji
  5. Aktivacija (kreativna zasnova, načrt in nadzor izvedbe)
  6. merjenje rezultatov (učinkovitosti) sponzorstva
  7. končna ROI in ROO analiza ter predlogi, kako naprej (nadaljevanje, morebitne spremembe ali morebitna prekinitev pogodbe in iskanje novega projekta)

 

Poleg upravljanja posameznih sponzorskih projektov, večjim sponzorjem pomagamo pri upravljanju sponzorskih portfeljev s ciljem optimizacije ciljev, ciljnih skupin in stroškov aktivacije.