Skoči na vsebino
DOBRODOŠLI

Koliko je vredno vaše sponzorstvo?

Vsaka investicija je lahko izmerjena, analizirana, pretehtana in ovrednotena

“Sponzorstvo je investicija, ki se začne veliko pred podpisom sponzorske pogodbe.”

Kdo smo

Smo inovativno podjetje

Nastali smo iz želje po profesionalizaciji medijskih aktivnosti, ki temelji na poglobljenem poznavanju trga in najboljših globalnih praks na področju meritev izpostavljenosti, strateškega svetovanja in upravljanja.

Kdo sodeluje z nami?

Vsi ključni deležniki medijskega okolja

lastniki medijskih pravic (organizatorji dogodkov, športne zveze, klubi, posamezniki), sponzorji, oglaševalci in sami mediji, ki delijo mnenje, da je medijski posel preveč resna zadeva, da bi ga prepustili subjektivnim odločitvam.

Kaj počnemo

Optimizacija in oblikovanje medijskih produktov

Združujemo znanja z različnih medijskih področij, ustvarjamo nove medijske produkte z visoko dodano vrednostjo in optimiziramo obstoječe produkte ne glede na pozicijo naših strank v medijskem okolju.

Meritve. Poročila.

Meritve in valvacija

Meritve sponzorske izpostavljenosti. Valvacija sponzorske izpostavljenosti.
ROI in ROO poročila.


Meritve izpostavljenosti

Poleg klasičnih analiz gledanosti programov in učinkovitosti oglaševanja, ponujamo računalniško podprto merjenje izpostavljenosti sponzorskih logotipov v televizijskih programih.

Valvacija

Sestavni del teh analiz je tudi finančno vrednotenje rezultatov sponzorske izpostavljenosti, ki je ključnega pomena za planiranje in upravljanje sponzorstev tako za imetnike sponzorskih pravic, kot za sponzorje.

Poročila

Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljamo interaktivna poročila o gledanosti in izpostavljenosti ter ROI in ROO analize , ki vključujejo valvacijo celotnega sklopa pravic.

Kakšna je izpostavljenost znamke?

Meritve medijske izpostavljenosti

Vsaka pojavnost logotipa znamke je lahko ovrednotena. Z našo digitalno platformo, ki temelji na umetni inteligenci analiziramo izpostavljenost logotipov znamke in z njo povezanih logotipov v televizijskih programih.

 1. Zajem video materiala prenosov in informativnih oddaj.
 1. Nalaganje zajetih posnetkov v digitalno platformo.
 1. Izbira željenih znamk za avtomastsko analizo izpostavljenosti
 1. Ročni pregled različnih nosilcev znamčenja

Izpostavljenost logotipov se analizira na različnih, za to predvidenih površinah (LED ali statični panoji ob igrišču, 3D oglasne površine, ozadja za intervjuje, oblačila, product placement objekti, televizijska grafika itn.)

Pridobljeni podatki vključujejo podatke o velikosti zaznav, njihovi poziciji na zaslonu, trajanje izpostavljenosti, število sočasnih zadetkov in še mnogo več.

Kakšna je vrednost izpostavljenosti?

Valvacija posameznih projektov

Poleg gledanosti programa in časa izpostavljenosti upoštevamo tudi velikost in pozicijo logotipa na zaslonu ter mnoge druge parametre, s katerimi tehtamo vrednost.

Kaj vse skupaj pomeni?

Poročila

Na osnovi pridobljenih podatkov pripravljamo interaktivna POWER BI poročila

 • Gledanosti TV programa in poročanje v informativnih oddajah
 • Čas in vrednost televizijske izpostavljenosti znamke

Z ROI in ROO analizo za sponzorje in lastnike sponzorskih pravic, združimo valvacijo celotnega sklopa pravic, ki jih je sponzor pridobil v sponzorski pogodbi.

Strategija. Optimizacija.

Strateško svetovanje

Strateško načrtovanje medijskih projektov. Oblikovanje novih produktov. Optimizacija medijskih in komercialnih učinkov.


Za lastnike pravic

Izhajamo iz trdnega prepričanja, da je vsaki sponzorski produkt enkraten. Preden ga začnemo oblikovati, opravimo poglobljeno analizo inventorija in ga realno ovrednotimo v vseh njegovih delih.

Za sponzorje

Brez celovitega in poglobljenega vpogleda v komunikacijske cilje podjetja na eni strani ter sponzorski in  medijski trg na drugi strani ni mogoče dosegati optimalnih komunikacijskih učinkov.

Za oglaševalce

Bogate izkušnje na različnih področjih medijske komunikacije nam omogočajo optimizacijo učinkov in stroškov oglaševanja skozi povezovanje z drugimi komunikacijskimi orodji.

Od začetka do konca!

Strateško svetovanje za lastnike sponzorskih pravic

Naš pristop temelji na celostnih rešitvah za optimalno distribucijo medijskih pravic in posledični optimizaciji vrednosti sponzorskih pravic, ki so med sabo tesno povezane.

 1. celostna podpora imetnikom sponzorskih pravic (zveze, klubi, organizatorji dogodkov, posamezniki)
 1. neodvisna in nepristranska analiza vrednosti sponzorskih pravic in oblikovanjem konkurenčnih sponzorskih ponudb
 1. podpora pri aktivaciji pravic in poročanjem o njihovi realizaciji za sponzorje
 1. oblikovanje kvalitetnih in konkurenčnih sponzorskih produktov, njihovo medijsko, marketinško in produkcijsko formatiranje

Kam in koliko?

Strateško svetovanje za sponzorje

Vsako sponzorstvo lahko vsebuje več ciljev, ki morajo biti konkretni, medsebojno usklajeni in merljivi. Za vsak cilj je treba določiti ciljno javnost, kriterije uspešnosti in časovni okvir izvedbe postavljenih ciljev. Naša metodologijo za strateško upravljanje sponzorskih projektov, omogoča doseganje optimalnih komunikacijskih učinkov sponzorstev in racionalizacijo stroškov nakupa sponzorskih pravic in njihove aktivacije.

 • strateško načrtovanje sponzorskih aktivnosti,
 • podporo pri izbiri pravega sponzorstva (sponsor fit analiza)
 • evalvacijo sponzorskih ponudb
 • pripravo optimalnega sponzorskega načrta in proračuna
 • upravljanje s sponzorstvom in sponzorskim portfeljem
 • spremljanje realizacije in merjenje komunikacijske učinkovitosti sponzorstev

Najbolši rezultati!

Strateško svetovanje za oglaševalce

Bogate izkušnje na različnih področjih medijske komunikacije (sponzorstva, oglaševanje v velikih dogodkih, komercialno formatiranje sponzorskih produktov, aktivacije sponzorskih pravic) nam omogočajo optimizacijo učinkov in stroškov oglaševanja skozi povezovanje z drugimi komunikacijskimi orodji.

 1. optimizacijo investicij v oglaševanje na podlagi podrobnih raziskav medijskega trga in medijskih produktov
 1. načrtovanje kampanij, optimalnega medijskega mixa in medijsko planiranje za vsako izbrano platformo.
 1. strateško načrtovanje tržnega komuniciranja z vsemi vmesnimi fazeami oglaševalskega procesa
 1. integralni pristop do tržne komunikacije z namenom doseganja optimalnih komunikacijskih ciljev
Planiranje. Analiziranje.

Upravljanje in raziskave

Upravljanje sponzorskih projektov. Upravljanje oglaševalskih projektov. Analize medijskega trga. Valvacija sponzorskega inventorija.


Upravljanje

Brez kakovostnega projektnega planiranja in upravljanja tudi najboljši medijski produkti ne dosegajo optimalnih medijskih in komercialnih učinkov. Izkušnje pri upravljanju z največjimi projekti z različnih vidikov njihove medijske pojavnosti (sponzorstvo, oglaševanje, produkcija itn.) vsem deležnikom medijske industrije zagotavljajo zanesljivo vodenje njihovih projektov s ciljem doseganja najvišje kakovosti ob optimalnih vložkih.

Tržne raziskave

Pridobivanje operativnih informacij o referenčnem trgu je ključnega pomena za sponzorje in imetnike sponzorskih pravic, kot tudi za oglaševalce in medije, ki želijo optimizirati svojo ponudbo in utrditi tržni položaj v odnosu do konkurenčnih ponudnikov. Naše ‘globinske’ raziskave ponujajo informacije, ki omogočajo kakovostnejše odločitve o obstoječih in bodočih projektih.

“Sponzorstvo je platforma, ki je razmeroma pasivna in zato potrebuje aktivacijo”

Kontakt

Eidos poslovno svetovanje d.o.o.

Prešernova 5
1000 Ljubljana

Telefon: +386 40 626 443
E-mail: contact@eidos.si